Izterjava terjatev

 • IZVENSODNA IZTERJAVA
 • SODNA IZTERJAVA
 • pisni poziv dolžniku oz. pošiljanje opomina;
 • telefonska komunikacija z dolžnikom;
 • poizvedbe o dolžnikovem premoženju;
 • obračun zakonskih in pogodbenih zamudnih obresti;
 • sklepanje dogovora z dolžnikom o poplačilu;
 • svetovanje o možnostih izterjave in uspešnosti postopka.
 • Sestava in vložitev izvršilnih predlogov na podlagi verodostojne listine
  (računa, menice, izpiska iz poslovnih knjig itd.) ali drugega izvršilnega naslova
  (sodne odločbe, notarske listine itd.);
 • oprava poizvedb o dolžnikovem premoženju;
 • sestava urgenc, predlogov za nadaljevanje izvršbe z novimi izvršilnimi sredstvi;
 • sestava ostalih vlog (delni umiki, umiki, odlogi izvršb, priglasitev izvršilnih stroškov,…);
 • sestava obrazloženih vlog, odgovora na ugovor, ugovora zoper sklep o izvršbi, predlogov začasnih in prehodnih odredb;…

POZOR!

IZTERJAMO CELOTEN DOLG Z ZAMUDNIMI OBRESTMI

PLAČILO JE V CELOTI ODVISNO OD NAŠE USPEŠNOSTI

VAŠ STROŠEK JE SAMO PROVIZIJA OD IZTERJANEGA ZNESKA

SODELUJEMO Z ZUNANJIMI ODVETNIKI IN IZVRŠITELJI

Splošni pogoji

Pravilnik

Cenik