Druge storitve

CELOVITA PRAVNA PODPORA PODJETJEM

 • Sestava in pregled pogodb
 • Priprava pravnih mnenj, za sprejemanje varnih poslovnih odločitev
 • Pravno svetovanje s področja obligacijskega (pogodbenega), delovnega in gospodarskega prava

PRIPRAVA INTERNIH PRAVNIH AKTOV

 • Celovita podpora pri integraciji relevantne zakonodaje v podjetje/interne pravne akte
 • Priprava pravilnikov o varovanju osebnih podatkov, o poslovnih skrivnostih, o navzkrižju interesov, o ocenjevanju in nagrajevanju delavcev, itd.

PRIPRAVA POROČILA O BONITETAH DOLŽNIKOV

 • Spremljanje dolžnikovega premoženjskega stanja
 • Izdelava poročil (blokade računov, poslovni izidi…)

DRUGE PRAVNE STORITVE

 • Prijava terjatev v stečajne postopke
  Proaktivno vodenje stečajnih postopkov
 • Pravna pomoč pri sestavi ugovora oz. pritožbe zoper vse vrste sodnih in upravnih odločb (plačilni nalog mestnega redarstva, plačilni nalog policije, itd.)
 • Priprava odškodninskih zahtevkov p