Pomoč pri soočanju z dolgovi

R

izdelava osebnega finančnega načrta

R

izdelava poslovnega načrta

R

izdelava načrta finančnega prestrukturiranja

R

pogajanja z upniki (banke, hranilnice, drugi upniki,..)

R

svetovanje glede obvladovanja dolgov

R

predlog in vodenje postopka osebnega stečaja

R

predlog in vodenje postopka stečaja pravne osebe,

R

predlog in vodenje postopka poenostavljene prisilne poravnave

R

predlog in vodenje postopka prisilne poravnave